Aktivnosti u 2015. / Activities in 2015

Pregled aktivnosti u 2015. / Overview of activities in 2015

(scroll down for English version)

 

 

Deveta  mjesečna radionica: Kapital i  kapitalizam (2. prosinca 2015.)
Uvod: Stipe Grgas (Ozren Žunec, "Karl Marx"; Stipe Grgas, "O nevidljivosti kapitala u američkim  studijima"; Michael Eldred, " The Essence of Capital and the Essence of Technology"; Cornelius Castoriadis, "The 'Rationality' of Capitalism")

Osma mjesečna radionica (u suradnji s HUAmS-om, 3. listopada 2015.): The 3rd Annual American Studies Workshop in Zagreb, "Quarter of a Century after the Fall of the Berlin Wall: Perspectives and Directions in Croatian and Regional American Studies" (http://www.huams.hr/?p=442)

Sedma mjesečna radionica: Kapital i romantičko sublimno (15. rujna 2015.)
Uvod: Martina Domines Veliki (David Hume: Of Commerce [1752], Edmund Burke: Philosophical Enquiry into the Origins of Our Ideas of the Sublime and Beautiful [1757], William Cobbett: Rural Rides [1821/32])

Druga kvartalna radionica: O nagonu duga (30. lipnja 2015.)
Gost: Mladen Dolar, Odsjek za filozofiju, Sveučilište u Ljubljani

Šesta mjesečna radionica: Ralph Waldo Emerson o političkoj ekonomiji kao kritička platforma za kulturnu povijest kapitalizma (6. svibnja 2015.)
Uvod: Jelena Šesnić

Peta mjesečna radionica: Africana Studies as the critical platform for a cultural histroy of capitalism (17. ožujka 2015.)
Uvod: Grant Farred, Cornell University, Sjedinjene Američke Države

Četvrta mjesečna radionica: Gramsci, jugoslavenski socijalizam i kulturna povijest kapitalizma (24. veljače 2015.)
Uvod: Sven Cvek

Prva kvartalna radionica: Hladnoratovska politika Sjedinjenih Američkih Država i kulturna povijest kapitalizma (21. siječnja 2015.)
Gost: Tvrtko Jakovina, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet u Zagrebu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The Ninth Monthly Workshop: Capital and capitalism (December 2, 2015)
Introduction: Stipe Grgas (Ozren Žunec, "Karl Marx"; Stipe Grgas, "O nevidljivosti kapitala u američkim  studijima"; Michael Eldred, " The Essence of Capital and the Essence of Technology"; Cornelius Castoriadis, "The 'Rationality' of Capitalism")

The Eighth Monthly Workshop (in collaboration with HUAmS, October  3, 2015): The 3rd Annual American Studies Workshop in Zagreb, "Quarter of a Century after the Fall of the Berlin Wall: Perspectives and Directions in Croatian and Regional American Studies" (http://www.huams.hr/?p=442)

The Seventh Monthly Workshop: Capital and the Romantic Sublime (September 15, 2015)
Introduction: Martina Domines Veliki (David Hume: Of Commerce [1752], Edmund Burke: Philosophical Enquiry into the Origins of Our Ideas of the Sublime and Beautiful [1757], William Cobbett: Rural Rides [1821/32])

The Second Quarterly Workshop: On the Debt Drive (30 June 2015)
Introduction: Mladen Dolar, Department of Philosophy, University of Ljubljana

The Sixth Monthly Workshop: Ralph Waldo Emerson on political economy as the platform for a cultural history of capitalism (6 May 2015)
Introduction: Jelena Šesnić

The Fifth Monthly Workshop: Africana Studies as the critical platform for a cultural histroy of capitalism (17 March 2015)
Introduction: Grant Farred, Cornell University, USA

The Fourth Monthly Workshop: Gramsci, socialism in Yugoslavia and a cultural history of capitalism (24 February 2015)
Introduction: Sven Cvek

The First Quarterly Workshop: The Cold-War politics of the United States of America and a cultural history of capitalism (21 January 2015)
Introduction: Tvrtko Jakovina, Department of History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb