Javno predavanje, Tatjana Jukić

1. lipnja 2017. Tatjana Jukić održala je javno predavanje "Jane Austen, naša suvremenica: Ponos i predrasude kao roman krize", u Centru za ženske studije u Zagrebu.