Plenarno predavanje Tatjane Jukić

Tatjana Jukić održala je plenarno predavanje na konferenciji "Feministička kritika u divljini - 36 godina od objavljivanja teksta autorice Elaine Showalter", povodom obilježavanja Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama u Bosni i Hercegovini (The National Library Awareness Day), u organizaciji Sveučilišta u Sarajevu, Sarajevo, BiH, 8. rujna 2017. Naslov predavanja: "U divljini ili u svijetu? O feminističkoj kritici danas".

Okrugli stol: Prezentacija projekta na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Na tribini "Kako uspješno prijaviti projekt na natječaj Zaklade?" izlagali su prof. dr. sc. Dean Ajduković u ime Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanosti, te voditelji znanstvenoistraživačkih projekata čija je institucionalna baza zagrebački Filozofski fakultet:  prof. dr. sc. Tatjana Jukić, prof. dr. sc. Anita Peti Stantić, izv. prof. dr. sc. Dragan Damjanović, doc. dr. sc. Maša Kolanović i doc. dr. sc. Marcel Burić. Tribina je održana 20. studenog...

Predavanje Tatjane Jukić, Is Jane Austen More Modern Than Us?

Na poziv Katedre za britanske studije Odjela za anglistiku Sveučilišta u Zadru Tatjana Jukić održala je predavanje "Is Jane Austen More Modern Than Us?", 9. studenoga 2017. U nastavku je sažetak predavanja.

Četvrta kvartalna radionica

"Keynes and the Indispensability of Humanities"

O projektu

Our central claim is that a detailed, wide-ranging comparative analysis of what constitutes a cultural history of capitalism is indispensable for a functional grasp of recent Croatian cultural and political history, as well as of the current positioning of Croatia in Europe and the world. We therefore define our principal objective to be the production of knowledge structural to a comparative cultural history of capitalism. Više